(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo chào bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam...
Thời gian và địa điểm đấu giá lúc 8h30 ngày 25/4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian và địa điểm đấu giá lúc 8h30 ngày 25/4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo chào bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam.

Cụ thể, Bộ này sẽ chào bán hơn 1,1 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô, tương đương với 36% vốn điều lệ của công ty này với giá khởi điểm là 11.266 đồng một cổ phần. 

Như vậy, với việc tổ chức bán đấu giá hơn 1,1 triệu cổ phần tại Công ty Đầu tư và Phát triển Ngô, Bộ Nông nghiệp sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi công ty này, thu về tối thiểu 13,4 tỷ đồng.

Thời gian và địa điểm đấu giá lúc 8h30 ngày 25/4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam địa chỉ tại 231 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất hạt giống ngô, xuất nhập khẩu và kinh doanh giống ngô…

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2016, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2015.

Hết năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cổ phần hóa thành công 12 tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ. Kế hoạch năm 2017, Bộ tiếp tục cổ phần hoá và phát hành cổ phiếu ra công chúng Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) và Tổng Công ty Lương thực miền nam (Vinafood 2), lần lượt trong quý 2, quý 3.

Theo Vneconomy