(BĐT) - Theo nguồn tin của Báo Đấu thầu, dự kiến tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý trong 6 tháng đầu năm 2021.
Dự kiến, trong tháng 7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông sẽ công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý trong nửa đầu năm 2021 (Ảnh: Internet)

Dự kiến, trong tháng 7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông sẽ công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý trong nửa đầu năm 2021 (Ảnh: Internet)

Đây là báo cáo định kỳ 6 tháng/lần của Bộ NN&PTNT nhằm đánh giá năng lực nhà thầu tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý, từ đó góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Ngành.

Theo nguồn tin, trong nửa đầu năm nay, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với đó là giá cả nguyên vật liệu tăng cao khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn. Do đó, dự kiến, số lượng nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu có thể tăng so với các kỳ đánh giá trước đó. Việc đánh giá năng lực nhà thầu được căn cứ trên báo cáo, đề nghị của các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án về đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ NN&PTNT quản lý.

Ngày 17/12/2014, Bộ NN&PTN có Văn bản số 10078/BNN-XD gửi các Tổng cục, các Cục, Vụ thuộc Bộ cũng như các chủ đầu tư, chủ dự án đầu tư xây dựng của Bộ về việc đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn, xây dựng tham gia các dự án do Bộ quản lý. Kết quả đánh giá năng lực của các nhà thầu sẽ được công bố, đăng tải công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình làm cơ sở để xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Văn bản số 10078/BNN-XD nhấn mạnh, những nhà thầu “không đáp ứng yêu cầu”, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ các nhà thầu khẩn trương khắc phục, đảm bảo yêu cầu; hoặc không mời nhà thầu này tham dự gói thầu mới do mình quản lý cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng gói thầu cũ, được chủ đầu tư xác nhận và có thông báo của Bộ; hoặc chủ đầu tư báo cáo Bộ cho phép chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng còn lại cho nhà thầu khác thực hiện theo quy định và không cho tham gia dự thầu gói thầu mới trong Ngành cho đến khi có thông báo của Bộ cho phép nhà thầu vi phạm được tiếp tục tham dự thầu hoặc có thông báo kết quả hủy thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện Văn bản số 10078/BNN-XD đã phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế thiếu sót của nhà thầu để nâng cao chất lượng, tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng cũng như góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của nhà thầu khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ quản lý.