(BĐT) - Theo Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ đạt 86,7%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ NN&PTNT được giao 9.846 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021 (vốn trái phiếu chính phủ 7.001 tỷ đồng, vốn ODA 2.845 tỷ đồng). Kết thúc năm 2021, giải ngân đạt 86,7% (vốn trong nước 95,6%, vốn ODA 64,8%). Đến hết năm 2021 đã hoàn thành 246/288 dự án triển khai trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Cụ thể là hoàn thành một số công trình thủy lợi lớn; một số dự án cấp bách khắc phục tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long như: hồ Bản Lải (Lạng Sơn); hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh)…

Theo Bộ NN&PTNT, đạt được kết quả trên là do Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân và xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.