(BĐT) - Báo cáo đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quản lý 6 tháng đầu năm 2021 vừa công bố cho thấy, nhiều nhà thầu không đáp ứng yêu cầu đã bị nhắc nhở, chấn chỉnh, thậm chí bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới. Trong số đó có nhiều nhà thầu tên tuổi như Tổng công ty Lũng Lô; Công ty CP Sông Đà 5, Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4…
Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị chủ đầu tư nhắc nhở, chấn chỉnh do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị chủ đầu tư nhắc nhở, chấn chỉnh do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có 687 nhà thầu tham gia thực hiện các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý. Trong đó có 17 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, có 16 nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu. Điển hình là Tổng công ty CP Lũng Lô và Công ty CP Sông Đà 5 bị nhắc nhở, chấn chỉnh trong thực hiện Gói thầu 26 Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa. Tại Gói thầu 26, Công ty CP Sông Đà 5 thực hiện phần công việc có giá trị 307,48 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thực hiện phần công việc có giá trị 170,52 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công.

Tiếp theo là Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 nhắc nhở, chấn chỉnh do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại Gói thầu số 36 Đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước và đập phụ thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 375,41 tỷ đồng. Tại kỳ đánh giá năng lực nhà thầu 6 tháng đầu năm 2020, Xây dựng thủy lợi 4 cũng bị chấn chỉnh do không đáp ứng tiến độ thi công đập phụ. Thông tin với Báo Đấu thầu, một cán bộ Tổng công ty cho biết, về cơ bản Gói thầu đã hoàn thành, chỉ còn phần trải nhựa mặt đập và một số hạng mục nhỏ đang được gấp rút hoàn thiện.

Công ty CP Xây dựng Minh Anh bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu tiến độ tại 3 gói thầu: Gói thầu số 27 thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà trị giá 54,4 tỷ đồng; Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phố với giá trị 52,94 tỷ đồng; Gói thầu 07-XL thuộc Dự án Hồ chứa nước IaMơr. Xây dựng Minh Anh bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới cho đến khi có báo cáo của các chủ đầu tư về việc khắc phục xong tồn tại và báo cáo Bộ NN&PTNT ra văn bản chấp thuận.

Tương tự, Công ty CP Xây dựng công trình Hoàng Thông; Công ty CP Pusco; Công ty CP Phát triển hạ tầng 116 cũng không đáp ứng được tiến độ thi công, nhân lực nên bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới.

Một số nhà thầu thi công khác như: Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân; Công ty CP Sông Đà 9… cũng bị Bộ NN&PTN nhắc nhở, chấn chỉnh.

Trong số các nhà thầu tư vấn thiết kế, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện I bị nhắc nhở, chấn chỉnh do không đáp ứng yêu cầu về tiến độ Gói thầu số 7 Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa.

Tại văn bản gửi các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự án, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các chủ đầu tư nhắc nhở, giám sát chặt chẽ cũng như xử lý nghiêm những nhà thầu không đáp ứng.

Đối với nhà thầu bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới, chủ đầu tư giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, nếu không có chuyển biến thì xử phạt hợp đồng, điều chuyển khối lượng thực hiện giữa các nhà thầu (với gói thầu thực hiện bởi liên danh). Trường hợp đã điều chuyển nhưng tiếp tục không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ sẽ báo cáo Bộ cho phép chấm dứt hợp đồng và đề nghị đăng tải thông tin nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng lên trang thông tin của Bộ, các bộ ngành liên quan và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các nhà thầu bị nhắc nhở, chấn chỉnh, chủ đầu tư tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ. Trường hợp không có chuyển biến tích cực, chủ đầu tư đề nghị Bộ xem xét hình thức xử lý tạm dừng tham gia các gói thầu của dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong vi phạm hợp đồng.