Bộ KH&ĐT: Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đổi mới lề lối làm việc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến
Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Hội nghị còn có sự tham dự của 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ, chi bộ các đơn vị của Bộ đã tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại 3 địa điểm nhằm tránh tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị khẳng định, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại điểm cầu Bộ KH&ĐT, ông Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng quán triệt, tuyên truyền kịp thời những nội dung cơ bản các nghị quyết của Trung ương đến cán bộ chủ chốt trong cơ quan; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng quy định.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT đã xây dựng, ban hành chuyên đề riêng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hướng dẫn các tổ chức Đảng thực hiện. Nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đã được đưa vào trong sinh hoạt của từng chi bộ, được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ KH&ĐT. Các đảng viên của Bộ đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ do cấp trên giao...

Ông Mai Ngọc Bích cho biết, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức. Qua hội nghị này, Đảng ủy cơ quan đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ KH&ĐT cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển ngành, quyết tâm khắc phục thiếu sót, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư