(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 1338/BKHĐT-TH về việc rà soát và giải trình bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho một số dự án.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tại văn bản này, Bộ KH&ĐT nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã gửi Văn bản số 1186/BKHĐT-TH ngày 17/2/2017 về việc thực hiện Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 15/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu Bộ KH&ĐT công bố công khai danh sách và danh mục dự án bố trí vốn không đúng quy định của từng bộ, ngành trung ương và địa phương.

Căn cứ ý kiến thẩm định của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/2/2017, Bộ KH&ĐT gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương danh mục một số dự án  dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí vốn để hoàn thành dự án theo rà soát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, giải trình việc bố trí vốn cho các dự án này và rà soát lại danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành; báo cáo kết quả rà soát về Bộ.