(BĐT) - Sáng ngày 11/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức buổi Tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước” nhân kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống phát biểu tại Tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước” ngày 11/6/2019 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Tiên

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống phát biểu tại Tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước” ngày 11/6/2019 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Tiên

Tham dự buổi Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống, ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), GS. TS Hoàng Chí Bảo – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đông đảo Lãnh đạo, cán bộ và người lao động của Bộ KH&ĐT.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948 đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” có giá trị bền vững, là ngọn lửa soi đường, chỉ hướng cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Bộ KH&ĐT, công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo; nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân và ngày càng đi vào nề nếp.

Trong những năm qua, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Ngành KH&ĐT đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017 – 2020”…

Tại buổi Tọa đàm, GS. TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ những câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào thi đua yêu nước; tư tưởng, sự quan tâm và những hành động thiết thực của Người đối với phong trào thi đua yêu nước và việc vận dụng sáng tạo tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn cách mạng, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.