(BĐT) - Ngày 9/1/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.
Việc triển khai Nghị quyết số 01 và 02 năm 2020 của Chính phủ sẽ tiếp tục khơi thông điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực để nền kinh tế Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển. Ảnh: Lê Tiên

Việc triển khai Nghị quyết số 01 và 02 năm 2020 của Chính phủ sẽ tiếp tục khơi thông điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực để nền kinh tế Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển. Ảnh: Lê Tiên

Đây là hai nghị quyết quan trọng được Chính phủ ban hành ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xây dựng hai Nghị quyết này.

Hội nghị được Bộ KH&ĐT tổ chức nhằm triển khai ngay những nhiệm vụ được Chính phủ giao tại hai Nghị quyết, đồng thời cũng là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ.

Trong năm 2019, Bộ KH&ĐT tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo, với nhiều hành động hiệu quả, thiết thực trong xây dựng, cải cách thể chế, chính sách… Qua đó, góp phần từng bước khơi thông điểm nghẽn, xác định rõ và giải phóng các nguồn lực của đất nước, đồng thời gợi mở các giải pháp hiệu quả để nền kinh tế Việt Nam có thể thoát được bẫy thu nhập trung bình, đạt được các mục tiêu phát triển đặt ra trong trung và dài hạn.

Trong số 12 hội nghị toàn quốc được tổ chức trong năm 2019, Bộ KH&ĐT được giao 7 hội nghị, trong đó có Diễn đàn bền vững Việt Nam 2019; Hội nghị Cải thiện năng suất lao động Quốc gia; Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2019; Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019; Chuỗi Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công, phát triển vùng kinh tế trọng điểm và Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với chuỗi Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; tham vấn Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức công - tư.