(BĐT) - Sáng ngày 4/1/2018, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Tiên

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đánh giá, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm vì liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quyền làm chủ của nhân dân, về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Điểm đột phá tại Hội nghị Trung ương 6 chính là việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương thì tập trung quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách và khắc phục triệt để tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng cần phối hợp với Đảng ủy cơ quan sớm xây dựng chương trình hành động của Bộ, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 6. Ảnh: Lê Tiên

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, để các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 sớm đi vào thực tiễn, ngay sau Hội nghị này, Ban cán sự Đảng cần phối hợp với Đảng ủy cơ quan sớm xây dựng chương trình hành động của Bộ, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 6. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp, nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết.

Bộ KH&ĐT đã có truyền thống 73 năm bề dày với nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta cần mạnh dạn thay đổi, cải tổ tư duy, đổi mới sáng tạo để trụ vững.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ sự tin tưởng  toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6, tạo bước chuyển biến về chất, thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&ĐT năm 2018 và những năm tiếp theo.