(BĐT) - Ngày 29/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Tiên

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Tiên

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự, Ban Thanh tra nhân dân và các đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thành Quân, Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Hội nghị nhằm mục tiêu dân chủ, công khai để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Qua đó, trao đổi, bàn bạc các giải pháp để phát huy tinh thần dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng thời, tìm kiếm các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 cho biết, năm 2018 là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Cùng với những thuận lợi, bước vào năm 2018, Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp cho năm 2018 và các năm tiếp theo đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát, trong đó, có sự đóng góp tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn, khối lượng nhiệm vụ lớn, trong khi yêu cầu về đổi mới của Đảng và Nhà nước cũng như đòi hỏi từ thực tiễn rất cao..., nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, sự chỉ đạo sát sao của Tập thể Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Đại hội Đảng và của Trung ương, nắm chắc sự chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, bám sát diễn biến từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, Bộ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế của năm 2017, chủ động học tập, nghiên cứu, thể hiện khát vọng, giữ vững ngọn lửa đổi mới, nắm chắc cơ hội, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính xác, kịp thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng nhấn mạnh, Lãnh đạo Bộ luôn tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động cống hiến, sáng tạo, có những tham mưu, đề xuất đóng góp cho công việc chung của đất nước và của Bộ.