(BĐT) - Để xây dựng Luật PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan, nhà đầu tư xin ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có nội dung về quy mô dự án áp dụng PPP.
Bộ KH&ĐT đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến, trong đó có phương án không quy định quy mô vốn tối thiểu để dự án được áp dụng hình thức đầu tư PPP. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến, trong đó có phương án không quy định quy mô vốn tối thiểu để dự án được áp dụng hình thức đầu tư PPP. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, quy định về tổng vốn đầu tư để đủ hạn mức được đầu tư theo hình thức PPP thay đổi qua các giai đoạn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định 108/2009/NĐ-CP không nêu hạn mức tối thiểu; Nghị định 15/2015/NĐ-CP quy định hạn mức từ 20 tỷ đồng trở lên; Nghị định 63/2018/NĐ-CP đã bỏ quy định về hạn mức.

Các dự án PPP ở nước ta thời gian qua được triển khai chủ yếu thuộc một số lĩnh vực trọng điểm như giao thông vận tải, năng lượng và các dự án này đều có tổng vốn đầu tư lớn, chủ yếu thuộc nhóm A theo phân loại của Luật Đầu tư công. Các dự án quy mô nhóm B trở xuống hầu hết áp dụng hợp đồng BT.

Về thông lệ quốc tế, có quốc gia quy định hạn mức tối thiểu, có quốc gia không quy định.

Bộ KH&ĐT đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến. Phương án 1 áp dụng quy mô dự án tối thiểu để đầu tư theo hình thức PPP. Trong phương án 1, tiếp tục chia nhỏ thành 2 phương án, chỉ đầu tư PPP đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 1.200 tỷ đồng trở lên và chỉ đầu tư PPP với dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên. 1.200 tỷ đồng là mức thấp nhất của dự án nhóm A và 200 tỷ đồng là mức thấp nhất dự án nhóm B theo phân loại của Luật Đầu tư công.

Phương án 2 được đưa ra là giữ nguyên như quy định hiện hành - không quy định quy mô dự án tối thiểu để được áp dụng PPP, có quy trình riêng cho dự án quy mô nhỏ để đảm bảo được chuẩn bị thực hiện một cách kinh tế và chi phí hợp lý.