(BĐT) - Ngày 20/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung. Hội nghị có sự tham dự, chủ trì của lãnh đạo Chính phủ.
Doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được giới thiệu trực tiếp những dự án tiềm năng và cơ hội đầu tư tại các địa phương miền Trung. Ảnh: Chấn Sơn

Doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được giới thiệu trực tiếp những dự án tiềm năng và cơ hội đầu tư tại các địa phương miền Trung. Ảnh: Chấn Sơn

Mục tiêu của Hội nghị là thảo luận, tìm các giải pháp để tiếp tục phát triển vùng miền Trung đi đúng hướng, thực sự trở thành một vùng động lực của cả nước. Các ý kiến từ Hội nghị sẽ giúp Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương miền Trung nghiên cứu, tháo gỡ những điểm nghẽn, có những cách làm mới, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá, bền vững; thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng kết nối các tỉnh, thành phố… Đồng thời, là dịp giới thiệu trực tiếp các tiềm năng, cơ hội đầu tư của các tỉnh khu vực miền Trung nói chung, Bình Định nói riêng tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng có báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Trung và tình hình, giải pháp để phát triển kinh tế biển. Theo đó, để tiếp tục phát triển miền Trung thực sự trở thành một vùng động lực, một đầu tàu kinh tế của đất nước, Bộ KH&ĐT đề xuất 3 nhóm giải pháp lớn về cơ chế, chính sách; liên kết ngành, lĩnh vực; nguồn lực. Bộ cũng đề xuất giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn thu để lại cho một số tỉnh, thành phố lớn, có vai trò làm đầu tàu kéo tăng trưởng kinh tế của cả nước…