(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ. Theo đó, trong năm 2021, Bộ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; việc đầu tư theo hình thức đối tác công- tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 tại 5 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Thọ, Hà Giang và Điện Biên.

 Lâm Đồng là 1 trong 5 tỉnh trong kế hoach của Bộ KH&ĐT kiểm tra thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lâm Đồng là 1 trong 5 tỉnh trong kế hoach của Bộ KH&ĐT kiểm tra thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2021, theo kế hoạch, Bộ sẽ tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác thi đua khen thưởng năm 2019 - 2020; công tác quản lý và sử dụng tài sản năm 2019 - 2020; công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 tại Tổng cục Thống kê.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng có kế hoạch kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại một số địa phương: Thái Bình, Bình Thuận, Cà Mau, Tuyên Quang.