(BĐT) - Kế hoạch vốn trung hạn cần bố trí để trả nợ 4 dự án BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý khoảng 26.090 tỷ đồng. Nếu ngân sách nhà nước không bố trí được vốn để chi trả kịp thời cho 4 dự án này sẽ ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính dự án, phát sinh tăng chi phí dự án và các tranh chấp pháp lý.
Trong số 4 dự án BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý còn nợ nhà đầu tư thì có 2 dự án vay vốn nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ. Ảnh: Lê Gia Khoa

Trong số 4 dự án BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý còn nợ nhà đầu tư thì có 2 dự án vay vốn nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ. Ảnh: Lê Gia Khoa

3 trong 4 dự án đã hoàn thành

Hiện Bộ GTVT đang quản lý 4 dự án BT, gồm: (1) Dự án Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km 123+ 105,17 trên địa phận 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng; (2) Dự án thành phần 2 đoạn từ Km154+400 - Km268 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km 123+ 105,17 -Km268+000, tỉnh Lâm Đồng; (3) Dự án Đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan; (4) Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế - TP. Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư (TMĐT) của 4 dự án BT này khoảng 21.346 tỷ đồng. Kế hoạch vốn trung hạn cần bố trí để trả nợ cho 4 dự án này là 26.090 tỷ đồng, bao gồm lãi trong giai đoạn xây dựng, lãi chờ thanh toán, lợi nhuận nhà đầu tư…

Đến nay, 3 trong số 4 dự án BT nêu trên đã hoàn thành xây dựng và đang khai thác. Hiện tại, các nhà đầu tư đang thực hiện công tác quyết toán dự án.

Dự án Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km 123+ 105,17 trên địa phận 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng được khởi công tháng 12/2011 và hoàn thành vào tháng 4/2015. Dự án này có TMĐT là 5.160 tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 601 tỷ đồng và vốn vay thương mại nước ngoài 250 triệu USD được Chính phủ bảo lãnh. Dự án này đã hoàn thành và được Nhà đầu tư bàn giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào tháng 9/2015.

Dự án thành phần 2 đoạn từ Km154+400 - Km268 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km 123+105,17 - Km268+000, tỉnh Lâm Đồng (BOT kết hợp BT) có nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 347,5 tỷ đồng và vốn vay thương mại trong nước gần 2.378 tỷ đồng. Dự án này khởi công vào năm 2014, hoàn thành xây dựng vào tháng 6/2017.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế - TP. Đà Nẵng có TMĐT 2.051 tỷ đồng, trong đó vốn BT là 1.971 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 277 tỷ đồng và vốn vay thương mại trong nước 1.573 tỷ đồng. Công trình này đã hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 ngày 29/3/2015 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2017. 

Chưa bố trí vốn trả nhà đầu tư

Bộ GTVT cho biết, kế hoạch NSNN thanh toán cho nhà đầu tư Dự án Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km 123+ 105,17 trên địa phận 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng bắt đầu từ năm 2018 - 2029, tổng giá trị thanh toán khoảng 7.763 tỷ đồng.

Đối với Dự án thành phần 2 đoạn từ Km154+400 - Km268 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km 123+105,17 - Km268+000, tỉnh Lâm Đồng, kế hoạch NSNN thanh toán cho nhà đầu tư bắt đầu từ năm 2018 - 2022 với tổng giá trị thanh toán khoảng 2.287 tỷ đồng.

Đối với Dự án Đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (đang xây dựng) thì kế hoạch NSNN thanh toán bắt đầu cho nhà đầu tư từ năm 2018 - 2026 với tổng giá trị thanh toán khoảng 13.661 tỷ đồng. Còn Dự án Đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế - TP. Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư  phải thanh toán cho nhà đầu tư là 2.379 tỷ đồng với kế hoạch thanh toán bắt đầu từ năm 2017 - 2020.

Mặc dù 3 trong số 4 dự án BT đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhưng hiện nay, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 chưa được bố trí vốn để chi trả cho nhà đầu tư . Đối với nguồn vốn NSNN, hàng năm Bộ GTVT được phân bổ chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với nhu cầu đầu tư. Vì thế, theo Bộ GTVT, trường hợp NSNN không bố trí được vốn để chi trả kịp thời cho 4 dự án BT nói trên sẽ ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính dự án, dẫn đến phát sinh tăng chi phí dự án và các tranh chấp pháp lý.

Trong số 4 dự án BT nêu trên, có 2 dự án BT vay vốn nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ. Cụ thể là Dự án Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km 123+ 105,17 trên địa phận 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng (vốn vay thương mại nước ngoài 250 triệu USD) và Dự án Đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (vốn vay thương mại nước ngoài 510 triệu USD). Theo Bộ GTVT, với 2 dự án BT vay vốn nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ, nếu NSNN không bố trí được vốn để chi trả kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến mức tín nhiệm quốc gia.