(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án trực thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn để kịp thời xử lý theo quy định...

Đối với các dự án hoàn thành năm 2019, Bộ trưởng GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.