Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa lập kế hoạch và thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Cảng Hải Phòng. Ảnh: TL

Cảng Hải Phòng. Ảnh: TL

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ GTVT đã tạm dừng cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp công lập là Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long.

Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo Vinalines triển khai thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2016, xây dựng lại phương án cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa lập kế hoạch và thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán cũng như yêu cầu các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5,8, xây dựng đường thủy - CTCP phối hợp với Người đại diện phần vốn nhà nước, hoàn thiện hồ sơ chuyển giao vốn nhà nước về SCIC theo quy định.

2 tháng đầu năm 2017, Bộ GTVT đã phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại 4 Công ty cổ phần: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1, Quản lý xây dựng đường bộ Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ nay đến cuối năm, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước tổ chức triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020 sau khi Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai thực hiện các bước cổ phần hóa theo quy định; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tập trung, đẩy nhanh việc đàm phán Hợp đồng mua bán cổ phần với Tập đoàn Aeróports de Paris.

Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Cửu Long, VEC rà soát, triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước phải nắm giữ theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp và tổ chức triển khai việc thoái vốn nhà nước tại 4 công ty cổ phần đã được phê duyệt phương án thoái vốn.

Theo Thời báo Tài chính