(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có báo cáo về việc rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Báo cáo, trước khi thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD (ngày 20/9/2016), Bộ Công Thương có 1.216 điều kiện tại 27 ngành nghề (chưa bao gồm 13 ĐKKD của ngành nghề sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô). Tuy nhiên, sau khi cắt giảm, đơn giản hóa, hiện còn 561 ĐKKD thuộc diện quản lý của Bộ.

Bên cạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, Bộ Công Thương cũng thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, trước khi cắt giảm, đơn giản hóa, Bộ Công Thương có 1.799 sản phẩm mã HS thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, sau cắt giảm hiện còn 748 sản phẩm mã HS.

Theo Báo cáo, việc xây dựng Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương cũng được tích cực thực hiện.