(BĐT) - Thông tin tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, công tác cải cách hành chính Bộ giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công Thương đã rà soát, cắt giảm 880/1216 điều kiện kinh doanh; danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương được cắt giảm là 1.051 mã HS/1.891 mã HS (chi tiết đến 8 số) đạt tỷ lệ hơn 56%.

Về cải cách tổ chức bộ máy, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ đã giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30; đặc biệt đã sắp xếp giảm được 74 phòng thuộc vụ/cục. Bên cạnh đó, từ thời điểm 30/4/2015 đến nay, Bộ Công Thương đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 959 công chức, viên chức và người lao động.