(BĐT) - Ngày 12/5 tới, Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền với tỷ lệ 13,5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 13/6/2022.

Như vậy, với 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 110,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, ngày 10/2 vừa qua, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2021 của Công ty là 26% bằng tiền mặt.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, kết thúc quý I/2022, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu xấp xỉ 1.353 tỷ đồng, tăng 17,14% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 127,5 tỷ đồng, tăng 51,8%.

Như vậy, với kế hoạch kinh doanh năm 2022 đạt 5.680 tỷ đồng doanh thu và 448 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 23,82% chỉ tiêu doanh thu và 28,46% mục tiêu lợi nhuận.