(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) thông báo trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 14,8%. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/5 và ngày thanh toán là 4/6.

Với 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trả tổ cộng 121,15 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức lần ngày.

Quý I/2021, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 1.153,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,1% và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,6% và tương đương so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 16,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của BMP giảm 4,5% về 2.886,4 tỷ đồng.