(BĐT) - Ngày 4/6, Tổng công ty CP Bảo Minh (mã chứng khoán: BMI) sẽ chốt danh sách chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%; thời gian thanh toán vào ngày 24/6.

Với hơn 91,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 182,7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh quý I/2021, doanh thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp giảm 4% trong khi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 11%, dẫn tới doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 10% xuống 851 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp còn hơn 52 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 70,14 tỷ đồng, tăng 71%.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.701,4 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Nợ phải trả còn 4,3 tỷ đồng.