(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Bình Thuận vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện với tổng mức đầu tư 599,641 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 10a Di dời đường dây trung thế, hạ thế và các trạm biến áp (giá gói thầu 10,15 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 10b Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (0,05 tỷ đồng, tự thực hiện); Gói thầu số 10c Tư vấn giám sát thi công (0,352 tỷ đồng, chỉ định thầu).