(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hạ tầng khu tái định cư Lâm Viên và khu dân cư Phú Thịnh giai đoạn 2, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài với tổng mức đầu tư 163,49 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2019 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 7 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát quá trình khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát - thiết kế - dự toán; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát - thiết kế - dự toán; Đánh giá tác động môi trường; Tư vấn định giá đất.