(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 284 lô đất ở đô thị; 1 lô đất thương mại dịch vụ và 1 lô đất bãi xe. 284 lô đất được chia thành 11 cụm có tổng diện tích 64.544,9 m2. Tổng giá khởi điểm là 537,574 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra, sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 76 lô đất ở đô thị khác, tổng diện tích là 14.854,3 m2, tổng giá khởi điểm là 136,313 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá khởi điểm của các lô đất nêu trên là 673,88 tỷ đồng. Các lô đất được bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá. Dự kiến thời gian đấu giá là ngày 7/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.