(BĐT) - Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua thuốc theo tên generic (đợt 1) thuộc Dự án Mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021. Giá gói thầu là 937,366 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kết quả được phê duyệt, có 110 nhà thầu trúng thầu, với tổng số 724 mặt hàng trúng thầu và tổng giá trị trúng thầu là 714,729 tỷ đồng. Trong đó, một số nhà thầu có giá trị trúng thầu lớn, như Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương có giá trị trúng thầu 152,288 tỷ đồng; Công ty CP Dược phẩm 2/9 với giá trị trúng thầu 127,575 tỷ đồng; Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 có giá trị trúng thầu là 106,285 tỷ đồng;…

Trước đó, Gói thầu Mua thuốc theo tên biệt dược cũng thuộc Dự án Mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021 đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu này là 45,193 tỷ đồng. 3 nhà thầu trúng thầu cho 60 mặt hàng, trong đó Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 và Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương trúng phần lớn với giá trị trúng thầu lần lượt là 25,72 tỷ đồng và 15,371 tỷ đồng.