(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với hai mỏ sét tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Theo đó, thay đổi giá khởi điểm là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) từ 3% lên 5%, bước giá là 2 %* R.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối với mỏ sét gạch ngói Long Nguyên (Khu A), diện tích là 32,8 ha; tài nguyên dự báo khoảng 3,3 triệu m3; trữ lượng dự kiến đưa vào khai thác tính bằng 60% trữ lượng dự báo, khoảng 1,98 triệu m3. 

Đối với mỏ sét gạch ngói Long Nguyên (Khu B): Diện tích 32,2 ha; tài nguyên dự báo khoảng 3,2 triệu m3; trữ lượng dự kiến đưa vào khai thác tính bằng 60% trữ lượng dự báo, khoảng 1,92 triệu m3.