(BĐT) - UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 16 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập (xã Tân Định) thuộc tuyến đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 725 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Bình Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, UBND huyện Bắc Tân Uyên sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu Thi công xây dựng (giá gói thầu 683,837 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 5,928 tỷ đồng); Gói thầu Bảo hiểm (giá gói thầu 1,643 tỷ đồng). Trong quý II/2020, một số gói thầu tư vấn của Dự án sẽ được chỉ định nhà thầu thực hiện.