(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2019 của Chính phủ và kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND Tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, UBND Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý đền bù, giải tỏa để sớm giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương yêu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm và theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công đúng tiến độ công trình để không kéo dài, chậm trễ. Các huyện, thị xã, thành phố cần đề xuất xây dựng các khu tái định cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng công trình.

UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải khắc phục các hạn chế trong công tác đầu tư công, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2018 của Bình Dương là trên 7.989 tỷ đồng. Trong năm 2018, có tổng số 1.471 gói thầu được phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Tổng khối lượng thực hiện hết năm 2018 là 7.000 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch và tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 1/2019 đạt gần 6.790 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch.