(BĐT) - Cục Thuế Bình Dương vừa công khai danh sách 98 doanh nghiệp (DN) nợ trên 511,7 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 19/11/2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn đầu DN có số nợ lớn là Công ty CP Công nghệ sinh học - Dược phẩm Ica nợ trên 90 tỷ đồng; Công ty CP Truyền thông Trí Việt nợ trên 69,4 tỷ đồng; Công ty CP Trung Thành nợ trên 61,4 tỷ đồng; Công ty CP Tân Tân nợ trên 48,8 tỷ đồng… Trong tổng số 98 DN nợ thuế nêu trên, Cục Thuế Bình Dương đã thực hiện cưỡng chế 90 DN nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ.

Về tình hình nợ thuế chung, tính đến ngày 31/10/2018, tổng số tiền nợ thuế do Cục thuế Bình Dương quản lý là trên 2.408 tỷ đồng, bằng 6,1% so với tổng dự toán thu ngân sách được giao. Trong đó, nợ có khả năng thu là 1.680 tỷ đồng, bằng 4,2% so với dự toán; nợ khó thu là 685 tỷ đồng; nợ đang xử lý hơn 17 tỷ đồng và nợ đang khiếu nại hơn 25 tỷ đồng. Đơn vị này phấn đấu đến 31/12/2018, đưa tổng số nợ thuế giảm xuống còn 1.782 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu là 1.097 tỷ đồng, nợ khó thu 685 tỷ đồng.