(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định vừa cho biết, trong quý III/2017 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 - Km18+500, theo hình thức hợp đồng BT. 
Bình Định triển khai dự án BT hơn 813 tỷ

Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 813 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia thực hiện hơn 128 tỷ đồng (chiếm khoảng 15,8% tổng vốn đầu tư Dự án). Dự án áp dụng phương thức lựa chọn nhà đầu tư một giai đoạn hai túi hồ sơ, với thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến từ năm 2017 - 2019.

Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Bình Định, khi thực hiện toàn bộ khối lượng xây lắp, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các công việc khác của Dự án, nhà đầu tư sẽ được khai thác quỹ đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự kiến, trong quý III/2017 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 7 gói thầu thuộc Dự án, trong đó thực hiện đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu hơn 10,4 tỷ đồng); và Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục nền, mặt đường (giá gói thầu gần 679 triệu đồng); 5 gói thầu còn lại sẽ chỉ định thầu.

UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định thực hiện các phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.