(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Xuân Hiếu - Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận là chủ đầu tư Dự án Nhà máy Xử lý chất thải sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, TP. Quy Nhơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Địa điểm đầu tư Nhà máy tại khu A-3, Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; diện tích đất sử dụng là 4,33 ha (đất chưa giải phóng mặt bằng). Tổng mức đầu tư dự án là 160 tỷ đồng. Thời gian vòng đời dự án là 30 năm. Công suất của Dự án dự kiến là 700 tấn/ngày. Đơn giá dịch vụ là 225.000 đồng/tấn.

Giai đoạn 1 của Dự án sẽ xây dựng và hoàn thành 1 dây chuyền xử lý rác thải đi vào hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày giao mặt bằng sạch, công suất giai đoạn 1 là 400 tấn/ngày. Từ năm 2026 trở về sau nếu có phát sinh rác thải sinh hoạt lớn hơn 400 tấn/ngày hoặc yêu cầu phải nâng công suất của cấp có thẩm quyền, đồng thời phải có công nghệ tiên tiến; nhà đầu tư phải đề xuất cụ thể giải pháp về công nghệ xử lý trong hồ sơ dự thầu.