(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (bên mời thầu) vừa chỉ định thầu 3 gói thầu thi công xây dựng với tổng giá trúng thầu là 107,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thủy Dương - Công ty TNHH XDTH Văn Thuận được chỉ định thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xử lý cấp bách đê, kè sông Kôn với giá trúng thầu 40,6 tỷ đồng.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Thắng - Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Phú Kim - Công ty TNHH Hương Giang được chỉ định Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Sửa chữa cấp bách Đê sông La Tinh đoạn thượng lưu đập Cây Ké, huyện Phù Cát, Phù Mỹ, giá trúng thầu 20,6 tỷ đồng.

Liên danh Công ty TNHH Đinh Phát - Công ty TNHH XD TH Bình Dương được chỉ định Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông Kôn đoạn qua thị xã An Nhơn và sông Cạn, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, giá trúng thầu 45,7 tỷ đồng.

3 gói thầu nêu trên có thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng.