(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định đang thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (Đường tỉnh 638) đến đường ven biển (Đường tỉnh 639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Dự án có tổng kinh phí 700,514 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi, không qua mạng chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 1 Xây dựng đoạn Km0+000 - Km7+000 (158,956 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Xây dựng đoạn Km7+000 - Km13+000 (165,061 tỷ đồng) và Gói thầu số 3 Xây dựng đoạn Km13+000 - Km19+199,22 (230,002 tỷ đồng). Dự kiến các gói thầu lần lượt được mở thầu trong ngày 29/4 và 4/5/2022.

Quý II/2022, Dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Bảo hiểm; Thẩm tra an toàn giao thông; Kiểm định chất lượng... thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu.