(BĐT) - Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico KSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2019. Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty đạt 297 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2017. Tương ứng, lợi nhuận gộp cũng tăng 17% lên gần 128 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuy nhiên, hoạt động tài chính thua lỗ cộng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh làm cho lãi ròng của Công ty chỉ đạt hơn 56 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2019, tổng tài sản của Bimico KSB đạt gần 3,003 tỷ đồng, tăng 106 tỷ đồng so thời điểm đầu kỳ. Khoản phải thu ngắn hạn của Bimico KSB ghi nhận hơn 906 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so đầu kỳ.