(BĐT) -  Trước khi bản đồ hay thuốc súng được phát minh, sức mạnh của các cường quốc chủ yếu dựa vào lợi ích kinh tế và địa chính trị.
Biểu đồ 2.000 năm lịch sử kinh tế thế giới ảnh 1

Nguồn: Visualcapitalist