(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/3 bàn về kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như việc tăng thêm vốn điều lệ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn từ 40.220 tỷ đồng hiện tại lên 45.549 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Nhà băng này dự kiến phát hành gần 282 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm hơn 251 triệu cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

BIDV sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV năm nay.

Với kế hoạch chào bán thêm cổ phần, BIDV sẽ phát hành thêm 6,25% số cổ phần đang lưu hành tính đến cuối năm 2019 trong giai đoạn 2020 - 2021. Thời điểm cụ thể sẽ được HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.