(BĐT) - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác mua lại 7 khoản nợ vay của khách hàng. Theo đó, tính đến ngày 31/10/2017, tổng dư nợ gốc của 7 khoản nợ là 3,64 tỷ đồng, tổng dư nợ lãi là 4,6 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm của 7 khoản vay nêu trên là quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Xây dựng Hồng Long theo hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba tại Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh BR - VT. Tổng diện tích đất là 18.033,5m2 bao gồm đất ở và đất chuyên dùng.