(BĐT) - Tính đến hết ngày 8/11/2021, theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, toàn Ngành đã chi trả 25.674 tỷ đồng tiền hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Tính đến hết ngày 8/11/2021, BHXH chi trả 25.674 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Tính đến hết ngày 8/11/2021, BHXH chi trả 25.674 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Cụ thể, ngành BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 790 đơn vị với 149.369 LĐ tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất với số tiền 1.045,2 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố; đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho gần 10.377.170 LĐ (9.701.613 LĐ đang tham gia BHTN; 675.557 LĐ đã dừng tham gia BHTN) với tổng số tiền hỗ trợ là 24.629 tỷ đồng.

Tính đến ngày 8/11/2021, BHXH các tỉnh, thành phố đã xác nhận danh sách cho 2.365.102 LĐ của 63.067 đơn vị sử dụng LĐ để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 1.718.566 LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không lương của 57.045 đơn vị; 430.876 LĐ ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.504 đơn vị; 3.059 LĐ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 29 đơn vị; 73.077 LĐ ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 967 đơn vị, được người SDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc; 109.123 người LĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người SDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 312 đơn vị; 30.401 người LĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người SDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 210 đơn vị.