(BĐT) - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã chứng khoán: BHN) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Cụ thể, Habeco dự định trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 23,80%. Như vậy, với 231,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự tính chi xấp xỉ hơn 551,6 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, Tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm 36,76% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1.733,82 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 59,8%, đạt 137 tỷ đồng.

Tổng công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Habeco đạt 5.006 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 368 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 25% so với cùng kỳ năm 2020.