(BĐT) - Bệnh viện C Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2021. Giá dự toán của Dự án được phê duyệt là 172,844 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu, gồm: Gói 01: 372 danh mục vật tư tiêu hao và hoá chất thường quy; Gói 02: 16 danh mục vật tư tiêu hao và hoá chất sử dụng cho công tác phòng chống dịch; Gói 03: 1.004 danh mục vật tư tiêu hao và hoá chất theo máy; Gói 04: 474 danh mục vật tư tiêu hao và thay thế các kỹ thuật chuyên khoa; Gói 05: 4 danh mục khí y tế.