(BĐT) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 với giá dự toán 135,166 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán, nguồn thu hợp pháp khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021, Bệnh viện sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu gồm: Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 14,743 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu 120,132 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 0,29 tỷ đồng).