(BĐT) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM vừa phê duyệt Dự toán Mua sắm kỹ thuật xét nghiệm năm 2021, gồm 2 gói thầu, với tổng mức đầu tư 261,445 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu Mua sắm kỹ thuật xét nghiệm đo tải lượng HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2 hệ thống tự động năm 2021 (dự toán 160,358 tỷ đồng) đang được đấu thầu rộng rãi, dự kiến mở thầu ngày 13/8/2021. Gói thầu Mua sắm kỹ thuật xét nghiệm (101,052 tỷ đồng) dự kiến được mời thầu trong quý III/2021.

Dự toán được đầu tư từ nguồn kinh phí chống dịch và nguồn thu sự nghiệp khác của đơn vị. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, áp dụng hợp đồng trọn gói.