(BĐT) - Bệnh viện Bạch Mai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự toán mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh đợt 2 - Bệnh viện Bạch Mai năm 2021. Theo đó, trong quý II/2021, 14 gói thầu hàng hóa sẽ được Bệnh viện Bạch Mai mời thầu với tổng giá trị dự toán là 89,9 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 13 gói thầu đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh. 12 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, 2 gói thầu được tổ chức đấu thầu không qua mạng. Thời gian thực hiện mỗi gói thầu là 6 tháng.