Yêu cầu đăng tải công khai kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Y tế đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn) kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng vốn nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở y tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Y tế đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn) kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng vốn nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở y tế.

IMG

Bộ Y tế sẽ công khai việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; công khai các doanh nghiệp, cơ sở y tế vi phạm trong việc kinh doanh và sử dụng trang thiết bị y tế

 Ảnh: Nhã Chi

 

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế để tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế.

 

Thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế đã triển khai được nhiều nội dung công việc, như: hoàn tất việc ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo; rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với trang thiết bị sản xuất trong nước; xây dựng văn bản quản lý trang thiết bị y tế; từng bước xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia về trang thiết bị y tế; bước đầu hỗ trợ sản xuất trong nước đối với một số mặt hàng trang thiết bị y tế, góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản của các bệnh viện.

 

Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng trang thiết bị y tế còn hạn chế, vẫn còn tình trạng sử dụng trang thiết bị y tế kém chất lượng, lạm dụng các kỹ thuật, công nghệ cao làm ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán và điều trị của người bệnh, gian lận trong việc nhập khẩu trang thiết bị y tế, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

 

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế theo hướng tạo cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước; khuyến khích sử dụng trang thiết bị y tế trong nước đã sản xuất được; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. 

 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cụ thể hóa các chính sách ưu đãi để tăng cường thương mại hóa các sáng chế, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực máy móc, trang thiết bị y tế. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo Việt Nam, trước mắt thí điểm phương thức hỗ trợ lò đốt rác thải y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát bổ sung, điều chỉnh Danh mục Trang thiết bị y tế trong nước đã sản xuất được.

 

Bộ Y tế được giao công khai việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; công khai các doanh nghiệp, cơ sở y tế vi phạm trong việc kinh doanh và sử dụng trang thiết bị y tế và công khai kết quả thanh tra, giám sát, kiểm tra, xử lý các cơ quan, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.

TH-CD

 

ngocthanh