Tiếp tục phổ biến khung pháp lý về đầu tư theo hình thức PPP

“Những dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thời gian đầu sẽ là những dự án tiên phong, vừa học, vừa làm. Nên bên cạnh việc lựa chọn

“Những dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thời gian đầu sẽ là những dự án tiên phong, vừa học, vừa làm. Nên bên cạnh việc lựa chọn và triển khai tốt những dự án có tính khả thi, hiệu quả, thì vấn đề nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tại các cơ quan nhà nước khi thực hiện dự án PPP cũng cần được chú trọng”.

IMG

Hội nghị phổ biến Nghị định số 15/NĐ-CP và Nghị định số 30/NĐ-CP có sự tham gia của gần 300 đại biểu, đại diện của hơn 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng đại diện các cơ quan trực thuộc các bộ, ngành

 Ảnh: Huấn Anh

Đây là khẳng định của ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam (ADB) tại Hội nghị phổ biến Nghị định số 15/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nghị định PPP) và Nghị định số 30/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Nghị định LCNĐT) được tổ chức ngày hôm qua (2/4). Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của gần 300 đại biểu, đại diện của hơn 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng đại diện các cơ quan trực thuộc các bộ, ngành.

 

Tại Hội nghị, thông tin đến các đại biểu về sự cần thiết của việc ban hành Nghị định PPP và Nghị định LCNĐT, ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, sau khi Luật Đấu thầu 2013 được Quốc hội thông qua, Bộ KH&ĐT được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo 2 nghị định quan trọng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013 là Nghị định về lựa chọn nhà thầu và Nghị định LCNĐT. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được Chính phủ ký ban hành từ tháng 6/2014, nhưng Nghị định LCNĐT thì phải đợi Nghị định PPP ban hành mới được Chính phủ thông qua cùng lúc. 2 Nghị định này có thể coi là “cặp song sinh”, bổ khuyết cho nhau, cùng nhau hoàn thiện khung pháp lý cao nhất về đầu tư theo hình thức PPP đến thời điểm hiện tại.

IMG

Băn khoăn từ phía các địa phương về những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình bố trí vốn cho dự án PPP trong giai đoạn chuyển tiếp đã được giải đáp

 Ảnh: Huấn Anh

Đánh giá cao vai trò của Nghị định PPP và Nghị định LCNĐT trong thu hút vốn đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, tuy nhiên, một số đại biểu cũng nhận định sẽ có những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình bố trí vốn cho dự án trong giai đoạn chuyển tiếp. Đại diện Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế dẫn chứng từ thực tế: Nghị định PPP có nói đến nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP được lập và tổng hợp trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn (5 năm) và Kế hoạch đầu tư công hàng năm. Tuy nhiên, các địa phương hiện đã có danh mục dự án được đưa vào trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2015 - 2020), gửi về cho Bộ KH&ĐT tổng hợp trình Chính phủ. Do vậy, việc xác định nguồn vốn bố trí cho các dự án PPP trong 5 năm tới không còn kịp nữa?

 

Giải đáp cho băn khoăn này từ phía các địa phương, ông Lê Văn Tăng cho biết, Nghị định PPP đã quy định rất rõ về thủ tục thu xếp nguồn vốn này, đảm bảo ăn khớp với yêu cầu mới của Luật Đầu tư công. Vốn đầu tư công được sử dụng với 3 mục đích: một là, góp vốn để xây dựng công trình dự án; hai là, thanh toán cho nhà đầu tư; ba là, hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, giải phóng mặt bằng, tổ chức bồi thường và tái định cư. “Với vai trò là “vốn mồi” cho sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân, các văn bản chỉ đạo việc lập Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2015 - 2020 đều nhấn mạnh dành ưu tiên hàng đầu cho các dự án PPP, nên các địa phương có rất nhiều cơ hội để có thể bổ sung vào danh mục các dự án có thể triển khai đầu tư theo hình thức PPP tại địa phương” – ông Lê Văn Tăng khẳng định.

 

Thông tin thêm về việc triển khai các dự án trong giai đoạn chuyển tiếp, tại Hội nghị, bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã chỉ ra cụ thể các cơ chế chuyển tiếp thực hiện dự án để các địa phương có thể nắm bắt, thực hiện. 

 

Theo đó, Điều 72 của Nghị định PPP quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp: Danh mục dự án được công bố; Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; Dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Hợp đồng dự án được ký tắt; Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc hợp đồng dự án được ký chính thức; Dự án đã có cam kết hoặc chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành, UBND cấp tỉnh về sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án, ưu đãi, bảo đảm đầu tư và các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án. Thời điểm để xác định thực hiện cơ chế chuyển tiếp là trước ngày Nghị định PPP có hiệu lực thi hành. Các trường hợp khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ KH&ĐT.

 T.Tuyết

ngocthanh