Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo 1 Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Sáng ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ biên tập về Dự thảo 1 Luật Đấu thầu (sửa đổi)...

Sáng ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ biên tập về Dự thảo 1 Luật Đấu thầu (sửa đổi).

 

>> Bộ KH&ĐT đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

 

IMG

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ biên tập về Dự thảo 1 Luật Đấu thầu (sửa đổi)
                                                                                            Ảnh: Đức Trung

Theo đại diện của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) - đơn vị chủ trì Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), về mặt thể thức, Dự thảo Luật sẽ thay thế Luật Đấu thầu năm 2005; Điều 2 Luật số 38/2009/QH12 và các quy định về đấu thầu của Luật khác hoặc Nghị định, Quyết định liên quan đến đấu thầu mà trái với quy định của Luật này.


Theo đó, Dự thảo Luật gồm có 8 chương và 123 điều. Trong đó, chương I là quy định chung; chương II là lựa chọn nhà thầu; chương III là lựa chọn nhà đầu tư; chương IV là lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; chương V là hợp đồng; chương VI là quyền và nghĩa vụ của các bên; chương VII là quản lý hoạt động đấu thầu và chương VIII là điều khoản thi hành.


Các nội dung được tập trung lấy ý kiến tại Hội nghị bao gồm: phạm vi điều chỉnh của Luật đối với hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước; lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án sử dụng ODA, FDI; lựa chọn nhà đầu tư; khái niệm vốn nhà nước; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; phân cấp trong mua sắm thường xuyên; kiến nghị trong đấu thầu; đấu thầu qua mạng; xử lý vi phạm.


Về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước, hiện nay đang có hai luồng ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng, nên quy định tất cả hoạt động mua sắm của doanh nghiệp nhà nước có sử dụng vốn nhà nước từ 30% (hoặc 50%) trong tổng mức đầu tư và thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. Còn ý kiến thứ hai lại cho rằng, chỉ quy định trong phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật đối với dự án, chương trình đầu tư sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư dự án, chương trình, không bao gồm mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất và mua sắm thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước.


Về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án sử dụng ODA, FDI, trong khi có ý kiến cho rằng, chỉ quy định đối với dự án sử dụng ODA, còn đối với dự án FDI không quy định vì phải tuân thủ theo quy định của nước đến đầu tư, thì ý kiến khác lại cho rằng, cần quy định nguyên tắc về lựa chọn nhà thầu đối với cả hai loại dự án trên để làm cơ sở pháp lý quy định chi tiết trong Nghị định nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với vốn nhà nước đầu tư ở nước ngoài.


Đối với lựa chọn nhà đầu tư, trái với quan điểm cho rằng, Luật nên quy định bao quát về lựa chọn nhà đầu tư được đề cập trong các Luật khác như đối với các lĩnh vực: đất đai, hàng hải, hoạt động xã hội hóa, một số ý kiến tại Hội nghị lại đồng ý rằng, phạm vi điều chỉnh chỉ nên quy định đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư để triển khai đầu tư theo hình thức hợp đồng (bao gồm các hình thức BOT, BTO, BT, PPP).


Về vốn nhà nước, đến nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều nhau về định nghĩa "vốn nhà nước" bao gồm vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước (vay thương mại có bảo lãnh hoặc thế chấp tài sản của Nhà nước), hay "vốn nhà nước" không bao gồm vốn vay thương mại của doanh nghiệp nhà nước, hay bổ sung vốn nhà nước bao gồm vốn vay thương mại từ một ngân hàng nhà nước. Đặc biệt, Dự thảo cũng nhận được sự nhất trí cao về việc bổ sung thêm phương pháp "đánh đổi" (trade off) để đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm tạo sự linh hoạt và chủ động cho chủ đầu tư chọn được nhà thầu trúng thầu có yếu tố ngoài giá tốt (kết quả thực hiện hợp đồng tương tự trước đó) trong trường hợp xét thấy yếu tố ngoài giá đó quan trọng hơn giá. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn cho rằng, phương pháp này khó thực hiện tại Việt Nam do phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan, năng lực của người đánh giá hồ sơ, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IMG

                                                                               Ảnh minh họa: (Nhã Chi)

Về phân cấp mua sắm thường xuyên, tại Hội nghị, đa số ý kiến cho rằng, cần quy định phân cấp như đối với dự án đầu tư, không để tùy tiện phân cấp theo từng trường hợp nhằm tạo sự chủ động cho bên mời thầu, rút ngắn thời gian trong mua sắm và tương ứng về phân cấp giữa các loại hình mua sắm trong Luật. Đồng ý với quan điểm này, đại diện của Bộ Công thương tại Hội nghị cũng cho rằng, Dự án mua sắm thường xuyên thường là đơn giản hơn so với Dự án đầu tư, cho nên, việc phân cấp mua sắm thường xuyên là hợp lý, tránh tập trung vào một đầu mối.


Riêng nội dung điều chỉnh về kiến nghị trong đấu thầu, hầu hết đại biểu tại Hội nghị đều nhất trí với phương án người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị phải cao hơn một cấp nhằm giảm bớt cấp kiến nghị (bỏ cấp bên mời thầu) và tăng tính độc lập cho cơ quan giải quyết kiến nghị, bổ sung cơ quan giải quyết kiến nghị là cơ quan nhà nước quản lý về đấu thầu. Tuy nhiên, khi có kiến nghị, cần dừng cuộc thầu để giải quyết kiến nghị hay vẫn cho cuộc thầu tiếp tục là vấn đề đang còn tranh luận vì mỗi phương án đều có mặt tích cực và tồn tại của nó.


Còn đối với đấu thầu qua mạng, một số ý kiến cho rằng, quy định áp dụng đấu thầu qua mạng theo lộ trình, trước mắt là yêu cầu phải tự nhập, đăng tải thông tin (kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu) qua mạng, bán hồ sơ mời thầu qua mạng đối với một số cơ quan, sau dần bắt buộc áp dụng đối với gói thầu hàng hóa rồi đến xây lắp và dịch vụ tư vấn.


Một nội dung điều chỉnh khác nhận được sự đồng thuận cao tại Hội nghị là cần bổ sung thêm hành vi bị xử lý vi phạm, chế tài đối với người được giao trách nhiệm nhưng không xử phạt hoặc bổ sung thêm cơ quan có trách nhiệm xử phạt.
Hiện Dự thảo Luật đã được gửi cho tất cả các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu (http://muasamcong.vn) và tại Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT (www.mpi.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi. Cục Quản lý đấu thầu sẽ tiếp tục tiếp nhận những ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật đến đầu tháng 8/2012 để hoàn thiện báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012).


Bích Thủy

trungnam