THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân kính mời các nhà cung cấp tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm như sau:

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản và dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm người vận hành cảng cho CICT.

Thời gian bắt đầu đấu thầu: 09 giờ 00, sáng ngày 10/05/2019.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00, sáng ngày 31/05/2019 (CICT có thể gia hạn trong trường hợp cần thiết).

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng/ bộ.

Địa chỉ phát hành và nhận hồ sơ: Ms Hân – Phòng Kế toán. ĐT: 0904283688.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Hồ sơ chào giá được gửi theo địa chỉ: Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân. Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0203. 3896.000; Fax: 0203. 3515.656.

Người nhận: Ông Thân Quốc Long - Trợ lý Ban điều hành. Số điện thoại: 0834.362.017. Email: Long.Than@cict.com.vn.