Quảng Ninh: Bảo đảm công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, UBND Tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu,

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, UBND Tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động đấu thầu thực hiện các dự án, gói thầu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn Tỉnh; qua đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu từ cấp Tỉnh cho tới các địa phương. Việc thực hiện tốt công tác đấu thầu đã phát huy hiệu quả tích cực đối với công tác đầu tư, sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Đánh giá về hiệu quả công tác đấu thầu đối với hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh trong những năm vừa qua được thực hiện theo đúng quy định, phần lớn các gói thầu đều được thực hiện đấu thầu rộng rãi, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu, tạo nên sự cạnh tranh, bình đẳng giữa các nhà thầu. Qua đó đã khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu, giúp chủ đầu tư lựa chọn được những nhà thầu có kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Thông qua đấu thầu đã giúp công tác đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt hiệu quả cao hơn, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đấu thầu trên địa bàn Quảng Ninh cũng gặp phải một số khó khăn như: Tính chuyên môn, chuyên nghiệp về đấu thầu chưa đồng đều và còn hạn chế ở một số địa phương, đơn vị chủ đầu tư; công tác đào tạo và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu chưa được triển khai rộng rãi, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa...

Tuấn Dũng

 

ngocthanh