Phú Yên: Yêu cầu nhà thầu hoàn trả mặt bằng các tuyến đường khi thi công hệ thống thoát nước

Trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên vừa có ý kiến chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước (Chủ đầu tư dự án) và Ban Quản lý dự án (BQLDA) Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung về việc hoàn trả mặt bằng các tuyến đường sau khi thi công hệ thống thoát nước thải trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên vừa có ý kiến chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước (Chủ đầu tư dự án) và Ban Quản lý dự án (BQLDA) Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung về việc hoàn trả mặt bằng các tuyến đường sau khi thi công hệ thống thoát nước thải trên địa bàn Thành phố.

 

Để bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và BQLDA Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung khẩn trương yêu cầu và chỉ đạo các nhà thầu thi công khắc phục những điểm, vị trí chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và các khiếm khuyết khác có liên quan theo yêu cầu của UBND TP. Tuy Hòa trước khi thanh toán tiền giữ bảo hành cho nhà thầu. Trường hợp nhà thầu thi công cố tình và chây ì thực hiện khắc phục các khiếm khuyết, sẽ thu hồi tiền giữ bảo hành để thuê đơn vị khác khắc phục, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Thanh Tú

 

ngocthanh