Phú Yên: Thúc đẩy việc lựa chọn nhà thầu cho dự án Trường Mầm non xã An Ninh Đông

Để sớm tổ chức khởi công xây dựng dự án Trường Mầm non xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) trong tháng 2/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan chia giai đoạn 1 của Dự án thành 2 gói thầu và khẩn trương hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực.

Để sớm tổ chức khởi công xây dựng dự án Trường Mầm non xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) trong tháng 2/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan chia giai đoạn 1 của Dự án thành 2 gói thầu và khẩn trương hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực.

 

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện chủ đầu tư Dự án là UBND huyện Tuy An đã hoàn tất hồ sơ thiết kế Dự án. Mặt bằng khu đất sạch đã được bảo đảm cho việc khởi công. Chủ đầu tư đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do có sự thay đổi về phương thức lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014), nên việc khởi công Dự án chưa bảo đảm theo dự kiến. 

 

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đã chỉ đạo phân chia giai đoạn 1 của công trình trên thành 2 gói thầu, bao gồm: Gói thầu 01 (San lấp mặt bằng, xây dựng cổng, tường rào); Gói thầu 02 XL (phần còn lại giai đoạn 1 của Dự án: Xây dựng khối nhà lớp học 6 phòng, một phần sân đường nội bộ, nhà bếp, điện nước, chống sét ngoài nhà, hệ thống phòng cháy tự động, thiết bị…). 

 

Ông Trần Quang Nhất cũng yêu cầu UBND huyện Tuy An khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư còn lại của Dự án; kiểm tra tính pháp lý về các thủ tục đầu tư, tính đồng nhất giữa các văn bản theo các góp ý của thành viên liên quan. UBND huyện Tuy An cần sớm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực để triển khai Dự án, bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; đồng thời chủ động liên hệ với nhà tài trợ để chuẩn bị các nội dung cho việc khởi công xây dựng công trình; bố trí vốn tài trợ và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch.

Lê Xuân

ngocthanh